HDSD Quảng Ngãi – giá nhân công 1534/HD-SXD, giá ca máy 481/QĐ-UBND năm 2020

3808

Ngày 11/08/2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 20/08/2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh số 1534/HD-SXD, trong đó có công bố giá nhân công mới.

Toàn bộ nội dung trong quyết định 481/QĐ-UBND và hướng dẫn 1534/HD-SXD đã được cập nhật đầy đủ vào phần mềm Dự toán f1:

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình trên trước khi sử dụng phần mềm. Nội dung tóm lược như sau:

Đơn giá do F1 tự xây dựng trên cơ sở:
– Giá Vật liệu gốc nhập sẵn theo 535/2016
– Giá Ca máy gốc nhập sẵn theo 481/2020 – khu vực 2
– Áp dụng định mức 10/2019/TT-BXD – đã sửa đổi, bổ sung theo 02/2020/TT-BXD.

Hướng dẫn sử dụng:

– Nhập mã hiệu, khối lượng công việc ở bảng Công trình
– Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL
– Sang bảng Nhân công/Tính lương theo 1534/2020
– Sang bảng Máy thi công/Bù giá ca máy (chọn mẫu: Dùng hệ số bù lương): lắp giá nhiên liệu/năng lượng mới nhất và nhập hệ số bù lương (ô N7) KV1=1,012; KV2=1; KV3=1,157; KV4=1,24
– Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.
Lưu ý: Riêng máy lv ở vùng nước mặn, nước lợ, môi trường ăn mòn cao thì sang bảng Máy thi công/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu để lắp giá thay thế.

Do chỉ có một mức giá ca máy duy nhất nên có thể nhấp chọn nút nào cũng có giá như nhau: lắp giá trung bình, lắp giá cao nhất, lắp giá thấp nhất.

Nếu thao tác không thuận lợi, mọi người gọi về Công ty f1 để được hướng dẫn cụ thể hơn nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!