Trang chủ Tags HDSD Quảng Ngãi

Tag: HDSD Quảng Ngãi

Đơn giá Quảng Ngãi 2022: quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 12/12/2022.

Ngày 12/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã công bố các Bộ đơn giá dự toán: Xây dựng công trình; Lắp đặt...

HDSD Quảng Ngãi – giá nhân công 1534/HD-SXD, giá ca máy 481/QĐ-UBND năm 2020

Ngày 11/08/2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI