Trang chủ Tags Ninh Bình

Tag: Ninh Bình

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Ninh Bình: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 09/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 3234/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 07/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 2855/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 09/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 2498/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 10/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 2155/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 08/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 1826/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 10/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 1492/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 10/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 1164/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 08/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 856/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 10/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 614/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 18/02/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 380/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI