Trang chủ Tags Ninh Bình

Tag: Ninh Bình

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Ninh Bình: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 10/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 2862/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 10/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 2523/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 07/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 2142/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 1842/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 11/05/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 1406/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 13/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 1132/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 702/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 10/02/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 316/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 05/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 32/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 09/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 3711/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI