Trang chủ Tags Ninh Bình

Tag: Ninh Bình

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Ninh Bình: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 10/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 614/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 18/02/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 380/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 10/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 72/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 13/12/2021, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 3446/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 10/11/2021, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 3065/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 12/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 2709/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 8 năm 2021

Ngày 10/09/2021, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 2380/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 7 năm 2021

Ngày 05/08/2021, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 2036/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 6 năm 2021

Ngày 09/07/2021, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 1665/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 5 năm 2021

Ngày 11/06/2021, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 1380/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI