Trang chủ Tags Bà Rịa – Vũng Tàu

Tag: Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 10/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 160/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 30/BC-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 06/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 83/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 29/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 367/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 06/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 327/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 02/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 277/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 10/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 231/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 12/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 175/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 02/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 127/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 06/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 107/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI