Trang chủ Tags Bà Rịa – Vũng Tàu

Tag: Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 15/05/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 68/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 12/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 52/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 1 và 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 34/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 03/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 01/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 09/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 213/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 11/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 188/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 10/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 174/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 08/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 148/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 09/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 124/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 14/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 47/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI