Trang chủ Tags Bà Rịa – Vũng Tàu

Tag: Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 14/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 47/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 08/02/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 17/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 30/12/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 275/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 22/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 155/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 5 năm 2021

Ngày 15/06/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 79/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 4 năm 2021

Ngày 19/05/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 57/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 15/04/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 32/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Đơn giá Bà Rịa – Vũng Tàu 2020: quyết định số 1901, 1902, 1903,...

Ngày 14/07/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Bà Rịa...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 10 và 11 năm 2020

Ngày 07/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 95/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 9 năm 2020

Ngày 10/9/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 79/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI