Trang chủ Tags Kon Tum

Tag: Kon Tum

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Kon Tum: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Kon Tum – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 15/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 74/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 06/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 35/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 07/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 07/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 13/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 135/CBLS: XD-TC. Về việc công bố giá...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 14/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 84/CBLS: XD-TC. Về việc công bố giá...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 15/04/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số _/CBLS: XD-TC. Về việc công bố giá...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 28/12/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 08/CBLS: XD-TC. Về việc công bố giá...

HDSD Kon Tum: đơn giá nhân công, giá ca máy 1499/SXD-QLXD năm 2020.

Ngày 25/09/2020, Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum đã công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 19/10/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 03/CBLS: XD-TC. Về việc công bố giá...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 2 năm 2020

Ngày 17/7/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 02/CBLS: XD-TC. Về việc công bố giá...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI