Trang chủ Tags Kon Tum

Tag: Kon Tum

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Kon Tum: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Kon Tum – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 08/11/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 128/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 3 năm 2022

Ngày 13/10/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 114/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 26/08/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 95/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 15/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 74/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 06/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 35/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 07/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 07/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 13/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 135/CBLS: XD-TC. Về việc công bố giá...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 14/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 84/CBLS: XD-TC. Về việc công bố giá...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 15/04/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số _/CBLS: XD-TC. Về việc công bố giá...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 28/12/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 08/CBLS: XD-TC. Về việc công bố giá...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI