Trang chủ Tags Kon Tum

Tag: Kon Tum

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Kon Tum: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Kon Tum – Giá vật liệu quý 1 năm 2024

Ngày 15/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 29/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 4 năm 2023

Ngày 25/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 134/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 3 năm 2023

Ngày 13/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 97/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 2 năm 2023

Ngày 14/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 66/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 48/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 10/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 36/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 14/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 30/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

HDSD Kon Tum: đơn giá nhân công, giá ca máy 52/SXD-QLXD năm 2023.

Ngày 11/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum đã công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi...

Kon Tum – Giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 03/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 01/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Kon Tum – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 08/12/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành Công bố số 140/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI