Trang chủ Tags Nam Định

Tag: Nam Định

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Nam Định: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Nam Định – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 24/05/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 04/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 24/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 03/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 27/03/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 02/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 06/02/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 01/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 11/01/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 12/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 12/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 11/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 10/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 10/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 09/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 12/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 08/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 08/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 07/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI