Trang chủ Tags Nam Định

Tag: Nam Định

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Nam Định: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Nam Định – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 05/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 06/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 01/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 05/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 04/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 04/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 01/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 01/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 01/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 01/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 01/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 01/SXD-CBGVL. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 10/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 12/2021/CBGVL-LS. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 03/12/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 11/2021/CBGVL-LS. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 04/11/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 10/2021/CBGVL-LS. Về việc ban hành đơn giá...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 01/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 09/2021/CBGVL-LS. Về việc ban hành đơn giá...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI