Trang chủ Tags Quảng Trị

Tag: Quảng Trị

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Quảng Trị: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 2638/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 09/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 2345/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 2035/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 09/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 1794/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 10/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 1518/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 1235/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 09/05/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 936/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 07/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 728/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 431/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 09/02/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 189/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI