Trang chủ Tags Quảng Trị

Tag: Quảng Trị

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Quảng Trị: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 08/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 1708/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 08/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 1445/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 09/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 1153/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 01/05/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 865/CB/SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 01/04/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 590/CB/SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 08/03/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 405/CB/SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 09/02/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 219/CB/SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 30/12/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 2714/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 10 và 11 năm 2021

Ngày 03/12/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 2449/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 19/10/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 1963/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI