Trang chủ Tags Quảng Trị

Tag: Quảng Trị

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Quảng Trị: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 1062/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 09/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 782/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 465/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 06/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 314/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 28/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 3238/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 08/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 3001/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 2638/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 09/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 2345/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 2035/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 09/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 1794/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI