Trang chủ Tags Hà Giang

Tag: Hà Giang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hà Giang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 15/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 05/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 14/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 04/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 03/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 10/02/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 02/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 10/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 01/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 14/12/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 08/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Đơn giá Hà Giang 2022: công ích đô thị 2101/QĐ-UBND ngày 21/11/2022.

Ngày 21/11/2022, Ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã phê duyệt Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hà Giang...

HDSD Hà Giang: đơn giá nhân công 285/QĐ-SXD năm 2022.

Ngày 02/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang đã ban hành đơn giá nhân công xây dựng theo quyết định số 285/QĐ-SXD ...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 10/11/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 07/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 10/10/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 06/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI