Trang chủ Tags Hà Giang

Tag: Hà Giang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hà Giang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hà Giang – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 14/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 03/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 12/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 02/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 12/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 01/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 08/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 76/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 02/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 35/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 05/04/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 13/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

HDSD Hà Giang: 2625/QĐ-UBND – định mức vật liệu sản xuất bê tông, vữa...

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành định mức vật liệu xây dựng đặc thù để sản xuất bê...

Hà Giang – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 01/02/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 01/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

HDSD Hà Giang: đơn giá nhân công 1940/QĐ-UBND năm 2020.

Ngày 21/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang...

Hà Giang – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 01/10/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 34/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI