Trang chủ Tags Hà Giang

Tag: Hà Giang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hà Giang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 22/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 11/CBG-SXD. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 20/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 10/CBG-SXD. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 20/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 09/CBG-SXD. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 18/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 08/CBG-SXD. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 17/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 07/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 23/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 06/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 15/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 05/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 14/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 04/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 03/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Hà Giang – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 10/02/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 02/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI