Trang chủ Tags HDSD Bến Tre

Tag: HDSD Bến Tre

HDSD Bến Tre: đơn giá nhân công 2003/QĐ-UBND; giá ca máy 2088/QĐ-UBND năm 2022.

Ngày 07/09/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre...

HDSD Bến Tre: đơn giá nhân công 2175/QĐ-UBND; giá ca máy 2324/QĐ-UBND năm 2020.

Ngày 08/09/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI