Trang chủ Tags HDSD Đà Nẵng

Tag: HDSD Đà Nẵng

HDSD Đà Nẵng: đơn giá nhân công 3201/QĐ-UBND; giá ca máy 3200/QĐ-UBND năm 2022.

Ngày 13/12/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố...

HDSD Đà Nẵng: đơn giá nhân công 3181/QĐ-UBND áp dụng định mức 12/2021/TT-BXD

Ngày 27/08/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố...

HDSD Đà Nẵng: đơn giá nhân công 3181/QĐ-UBND; giá ca máy 3182/QĐ-UBND năm 2020.

Ngày 27/08/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI