Trang chủ Tags Khánh Hòa

Tag: Khánh Hòa

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Khánh Hòa: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 9 và 10 năm 2023

Ngày 06/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 3826/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 11/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 3029/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 07/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 2540/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 03/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 2090/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 05/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 1710/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 10/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 1393/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 31/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 967/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 1 và 2 năm 2023

Ngày 06/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 648/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 09/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 61/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 9 và 10 năm 2022

Ngày 08/11/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 3585/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI