Trang chủ Tags Khánh Hòa

Tag: Khánh Hòa

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Khánh Hòa: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 1 năm 2020

Ngày 01/4/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 4 năm 2019

Ngày 17/12/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 3 năm 2019

Ngày 10/10/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 2 năm 2019

Ngày 24/6/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 1 năm 2019

Ngày 01/04/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 4 năm 2018

Ngày 28/12/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 25/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 3747/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 19/6/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 2390/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 20/03/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 959/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI