Trang chủ Tags Khánh Hòa

Tag: Khánh Hòa

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Khánh Hòa: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 20/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 1960/SXD-QLCL. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 06/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 1428/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 15/03/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 699/SXD-QLCL. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 17/12/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 3749/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 28/09/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 2835/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 30/06/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 1944/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 29/03/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 856/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 24/12/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 4473/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

HDSD Khánh Hòa: đơn giá nhân công 698/QĐ-UBND; giá ca máy 697/QĐ-UBND năm 2020.

Ngày 31/03/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày _/_/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số _/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI