Trang chủ Tags Khánh Hòa

Tag: Khánh Hòa

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Khánh Hòa: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 09/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 61/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 9 và 10 năm 2022

Ngày 08/11/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 3585/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 27/09/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 3069/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 12/08/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 2586/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 20/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 1960/SXD-QLCL. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 06/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 1428/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 15/03/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 699/SXD-QLCL. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 17/12/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 3749/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 28/09/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 2835/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 30/06/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 1944/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI