Trang chủ Tags Kiên Giang

Tag: Kiên Giang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Kiên Giang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 483/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 05/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 275/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 09/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 68/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 08/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 3342/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 3060/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 09/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 2698/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 07/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 2368/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 09/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 2108/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 07/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 1755/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 1455/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI