Trang chủ Tags Kiên Giang

Tag: Kiên Giang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Kiên Giang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 11/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 2707/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 11/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 2354/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 12/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 2056/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 11/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 1770/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 11/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 1445/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 10/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 1172/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 10/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 920/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 08/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 675/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 09/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 411/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 10/02/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 205/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI