Trang chủ Tags Long An

Tag: Long An

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Long An: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Long An – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 1714/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 4 năm 2024...

Long An – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 10/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 1300/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 3 năm 2024...

Long An – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 11/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 759/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 2 năm 2024...

Long An – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 07/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 478/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 1 năm 2024...

Long An – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 08/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 4849/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 12 năm 2023...

Long An – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 10/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 4390/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 10 năm 2023...

Long An – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 10/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 3963/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 9 năm 2023...

Long An – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 3525/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 8 năm 2023...

Long An – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 10/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 3051/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 7 năm 2023...

Long An – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 10/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 2599/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 6 năm 2023...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI