Trang chủ Tags Long An

Tag: Long An

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Long An: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Long An – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 10/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 4390/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 10 năm 2023...

Long An – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 10/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 3963/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 9 năm 2023...

Long An – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 3525/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 8 năm 2023...

Long An – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 10/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 3051/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 7 năm 2023...

Long An – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 10/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 2599/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 6 năm 2023...

Long An – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 2097/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 5 năm 2023...

Long An – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 11/05/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 1717/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 4 năm 2023...

Long An – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 10/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 1238/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 3 năm 2023...

Long An – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 06/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 689/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 2 năm 2023...

Long An – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 10/02/2023, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 423/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 1 năm 2023...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI