Trang chủ Tags Long An

Tag: Long An

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Long An: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Long An – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 04/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 2588/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 6 năm 2022...

Long An – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 03/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 2094/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 5 năm 2022...

Long An – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 10/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 1712/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 4 năm 2022...

Long An – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 05/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 1184/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 3 năm 2022...

Long An – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 10/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 829/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 2 năm 2022...

Long An – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 10/02/2022, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 446/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 1 năm 2022...

Long An – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 27/12/2021, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 5187/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 12 năm 2021...

Long An – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 07/12/2021, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 4816/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 11 năm 2021...

Long An – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 04/11/2021, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 4284/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 10 năm 2021...

Long An – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 13/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Công bố số 3955/CBG-SXD. Về việc công bố giá VLXD tháng 9 năm 2021...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI