Trang chủ Tags Bắc Giang

Tag: Bắc Giang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bắc Giang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 02/7/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 06/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 31/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 05/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2018

Ngày 02/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 04/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Đơn giá Bắc Giang 2017: Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 11/10/2017

Ngày 11/10/2017 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh...

Đơn giá sửa chữa Bắc Giang 2016: Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 25/10/2016

Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI