Trang chủ Tags Điện Biên

Tag: Điện Biên

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Điện Biên: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 29/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 651/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 28/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 380/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 31/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 255/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 27/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 2707/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 30/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 2417/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 31/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 2140/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 29/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 1912/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày _/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số _/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 28/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 1445/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 29/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 1199/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI