Trang chủ Tags Điện Biên

Tag: Điện Biên

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Điện Biên: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 31/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 2255/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 30/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 2033/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 31/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 1811/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 29/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 1482/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 30/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 1260/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 30/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 952/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 28/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 747/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 30/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 537/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 28/02/2022, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 311/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 25/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 171/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI