Trang chủ Tags Gia Lai

Tag: Gia Lai

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Gia Lai: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 09/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 12/10/2023, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 08/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 11/09/2023, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 08/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 09/08/2023, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 06/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 6 và quý 2 năm 2023

Ngày 13/07/2023, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 05/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 04/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5...

Gia Lai – Giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 14/04/2023, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 03/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng qúy 1...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 24/02/2023, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 01/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1...

Gia Lai – Giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 09/12/2022, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 06/2022/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng qúy 4...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 09/11/2022, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 05/2022/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI