Trang chủ Tags Gia Lai

Tag: Gia Lai

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Gia Lai: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Gia Lai – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 20/06/2022, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 02/2022/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng qúy 2...

Gia Lai – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 12/04/2022, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 01/2022/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng qúy 1...

Gia Lai – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 29/12/2021, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 04/2021/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng qúy 4...

Gia Lai – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 11/10/2021, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 03/2021/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng qúy 3...

Gia Lai – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 08/07/2021, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 02/2021/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa...

Gia Lai – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 01/04/2021, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 01/2021/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa...

HDSD Gia Lai: đơn giá nhân công, giá ca máy 1863/SXD-QLXD

Ngày 19/10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã công bố Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi...

Gia Lai – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 06/01/2021, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 04/2020/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa...

HDSD Gia Lai: đơn giá nhân công, giá ca máy 486/SXD-QLXD năm 2020.

Ngày 17/03/2020, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi...

Gia Lai – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 05/10/2020, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 03/2020/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI