Trang chủ Tags Gia Lai

Tag: Gia Lai

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Gia Lai: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 6 và quý II năm 2024

Ngày 09/07/2024, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 07/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 5 năm 2024

Ngày 07/06/2024, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 06/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 08/05/2024, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 05/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 05/04/2024, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 04/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 03/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 07/02/2024, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 02/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 12/01/2024, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 01/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 08/12/2023, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 10/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 09/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10...

Gia Lai – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 12/10/2023, Sở Xây dựng Gia Lai ban hành Công bố số 08/SXD-CBGVL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI