Trang chủ Tags Giá thông báo vật liệu

Tag: Giá thông báo vật liệu

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 03/8/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 2509/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 27/07/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 2859/CBLN-XD-TC. Về việc công bố giá gốc...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 31/7/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 1708/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 01/8/2018, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 1437/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Thuận – giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 10/7/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 2052/SXD-KT&VLXD. Về việc Công bố giá vật...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 06/8/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 143/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 29/6/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 144/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 02/7/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 06/2018/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 06/8/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 07/2018/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 25/07/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 07/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI