Trang chủ Tags Hải Phòng

Tag: Hải Phòng

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Hải Phòng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 5 năm 2024

Ngày 10/06/2024, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 05/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 09/05/2024, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 04/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 09/04/2024, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 03/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 02/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 07/02/2024, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 01/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 28/12/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 12/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 08/12/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 11/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 10/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 09/10/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 09/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 08/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI