Trang chủ Tags Hải Phòng

Tag: Hải Phòng

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Hải Phòng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 10/05/2022, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 05/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 20/04/2022, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 04/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 22/02/2022, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 02/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 09/11/2021, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 11/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 12/10/2021, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 10/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 5 năm 2021

Ngày 21/06/2021, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 06/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 4 năm 2021

Ngày 17/05/2021, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 05/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 12 năm 2020

Ngày 15/01/2021, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 01/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Đơn giá Hải Phòng 2020: quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 24/12/2020

Ngày 24/12/2020, UBND thành phố Hải Phòng đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng...

HDSD Hải Phòng: đơn giá nhân công 22/2020/QĐ-UBND năm 2020

Ngày 04/09/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI