Trang chủ Tags Hải Phòng

Tag: Hải Phòng

Tổng hợp các văn bản mới nhất TP Hải Phòng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 09/05/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 04/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 10/04/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 03/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 09/03/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 02/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 09/02/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 01/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 26/12/2022, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 13/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 08/12/2022, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 12/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 11/11/2022, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 11/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 10/10/2022, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 10/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 08/09/2022, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 09/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Hải Phòng – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 09/08/2022, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Công bố số 08/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI