Trang chủ Tags Nhập Excel

Tag: Nhập Excel

Video đọc file Excel giữ nguyên định mức và giá thông báo

Khi nhập dữ liệu từ Excel, lấy được cả định mức và giá thông báo vật liệu sẽ rất tiện nếu bạn cần: Thẩm...

Video nhập dữ liệu từ Excel vào Dự toán F1

Tính năng nhập dữ liệu từ Excel là để tận dụng các dự toán cũ hoặc dự toán của phần mềm khác. Bạn sẽ...

Cách nhập Excel giữ nguyên định mức, đơn giá, giá thông báo

Phiên bản Dự toán F1 mới nhất 2.1.10 đã cập nhật tính năng “nhập toàn bộ định mức, đơn giá và giá thông báo”...

Hướng dẫn mở file gốc của các phần mềm dự toán khác

Khi bạn có file dự toán được làm bằng phần mềm khác, ví dụ G8, Acitt, GXD... và muốn sử dụng Phần mềm dự...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI