Khi nhập dữ liệu từ Excel, lấy được cả định mức và giá thông báo vật liệu sẽ rất tiện nếu bạn cần:

  • Thẩm tra định mức
  • hoặc tận dụng tối đa dự toán cũ

Dự toán F1 tự hào là phần mềm đầu tiên mang tính năng này đến với người dùng.