Trang chủ Tags Thái Bình

Tag: Thái Bình

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Thái Bình: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 2 năm 2019

Ngày 06/03/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 03/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 1 năm 2019

Ngày 01/02/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 02/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 11 năm 2018

Ngày 07/12/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 12/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

Ngày 06/11/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 11/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 08/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 10/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Đơn giá Thái Bình 2016: quyết định 3804/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

Ngày 22/12/2016 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI