Trang chủ Tags Thừa Thiên Huế

Tag: Thừa Thiên Huế

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Thừa Thiên Huế: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 1 năm 2020

Ngày 17/02/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 359/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 8 năm 2019

Ngày 12/9/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 2313/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 7 năm 2019

Ngày _/8/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số _/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 6 năm 2019

Ngày 17/7/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 1754/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 5 năm 2019

Ngày _/6/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số _/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 4 năm 2019

Ngày _/05/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số _/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 3 năm 2019

Ngày 18/04/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 833/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 2 năm 2019

Ngày 22/03/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 593/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 3 năm 2018

Ngày 06/04/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số _/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế tháng 11-2017

Ngày 8/12/2017, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 2744/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI