Là 1 bộ phận cấu thành đơn giá vật liệu đến chân công trình. Phần mềm dự toán F1 hỗ trợ nhiều mẫu tính cước vận chuyển, phù hợp cho mọi công trình và đặc thù địa phương.