Bến Tre – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

7115

Ngày 23/02/2024, Liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 391/SXD-KT&QLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thời điểm tháng 1 năm 2024.

Liên Sở Tài chính – Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 1/2024 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn (chưa có chi phí vận chuyển đến chân công trình) như danh mục kèm theo.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!