Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 5 năm 2019

1182

Ngày 24/5/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1425/SXD-QLXD&KTKT. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tải tỉnh Bình Thuận thời điểm tháng 5 năm 2019.

Đã có giá tháng 7 năm 2019 (bấm để xem)

Trong bảng giá vật liệu kèm theo công bố này có một số chủng loại vật liệu chưa có chi phí vận chuyển đến chân công trình (có ghi chú trong bảng giá vật liệu) thì chủ đầu tư căn cứ theo các quy định hiện hành để tính giá vận chuyển đến chân công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!