Đắk Nông – Giá vật liệu tháng 6 và 7 năm 2019

3618

Ngày 9/8/2019, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành Công bố số 1418/SXD-KT&QLHĐXD và 1419/SXD-KT&QLHĐXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6+7 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Sở Xây dựng Đắk Nông công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 6+7/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!