Đắk Nông – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

2103

Logo Dự toán F1Ngày 24/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành Công bố số 1890/SXD-KT và 1891/SXD-KT. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đã có giá tháng 10 năm 2018 (bấm để xem)

Sở Xây dựng Đắk Nông công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 9/2018 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!