Đấu thầu online: hướng dẫn tính năng Đưa lên đơn giá dự thầu

3509

Bước 1: từ menu Đấu thầu online, chọn chức năng “Đưa lên đơn giá dự thầu”

Bước 2: ở trang hồ sơ dự thầu, mở biểu “Mẫu số 11. Bảng tổng hợp giá dự thầu

Bước 3: ở bảng mở ra, bấm “Điền giá dự thầu từ Dự toán F1”

Lưu ý: trường hợp bạn chỉ thấy nút Lưu mà không thấy Điền giá dự thầu từ Dự toán F1, xin vui lòng thực hiện hướng dẫn cài đặt tiện ích mở rộng (bấm vào đây để xem hướng dẫn) trước khi thực hiện bước này.

* Nếu đã tiện ích mở rộng rồi mà vẫn chưa hiện ra “Điền giá dự thầu từ Dự toán F1”. Bạn vui lòng bấm nút Tải lại của trình duyệt như sau:

Bước 4: điền giá thành công!