Đấu thầu online: hướng dẫn tính năng Lấy về danh mục công việc mời thầu

3962

Bước 1: từ menu Đấu thầu online, chọn chức năng “Lấy về danh mục công việc mời thầu”

Bước 2: mở trình duyệt web (ví dụ Google Chrome) và truy cập trang https://muasamcong.mpi.gov.vn

Bước 3: mở gói thầu

Bước 4: sau khi biểu mời thầu mở ra, kiểm tra tiêu đề bảng kê công việc xem có những cột nào. Ví dụ ở trường hợp bên dưới tiêu đề gồm các cột: STT – Mô tả công việc – Khối lượng tham khảo – Đơn vị tính. Từ đó chọn mẫu tương ứng trong phần mềm F1:

Bước 5: bấm “Kết nối Dự toán F1”

Lưu ý: trường hợp bạn chỉ thấy nút Tải về mà không thấy Kết nối Dự toán F1, xin vui lòng thực hiện hướng dẫn cài đặt tiện ích mở rộng (bấm vào đây để xem hướng dẫn) trước khi thực hiện bước này.

Bước 6: kết nối thành công bạn sẽ nhận được danh sách công việc như sau: