Đấu thầu online: hướng dẫn tính năng Lấy về danh mục công việc mời thầu

2892

Bước 1: từ menu Đấu thầu online, chọn chức năng “Lấy về danh mục công việc mời thầu”

Bước 2: mở trình duyệt web (ví dụ Google Chrome) và truy cập trang https://muasamcong.mpi.gov.vn

Bước 3: mở gói thầu

Bước 4: sau khi biểu mời thầu mở ra, bấm “Kết nối Dự toán F1”

Lưu ý: trường hợp bạn chỉ thấy nút Tải về mà không thấy Kết nối Dự toán F1, xin vui lòng thực hiện hướng dẫn cài đặt tiện ích mở rộng (bấm vào đây để xem hướng dẫn) trước khi thực hiện bước này.

Bước 5: kết nối thành công bạn sẽ nhận được danh sách công việc như sau: