Hướng dẫn lập dự toán điện lực có vật liệu không tính vào chi phí trực tiếp

1991

Bước 1: ở bảng Công trình, bạn tra mã, tạo vật liệu không tính vào chi phí trực tiếp

Tra mã công tác
Tạo vật liệu
Nhập mã, tên, đơn vị, khối lương, giá và loại VL là “Phụ”

Bước 2: ở bảng TH dự toán hạng mục, chọn mẫu “15. Điện lực – mẫu giá hiện tại”

Chọn mẫu điện lực

Bạn đã hoàn thành. Các bảng Đơn giá chi tiếtDự thầu sẽ tự động chạy theo mẫu này.