Lào Cai – Giá vật liệu quý 1 năm 2019

2083

Ngày 28/12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 2797/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Khi xác định giá vật liệu đến chân công trình, chủ đầu tư thực hiện theo Công văn số 902/SXD-QLKT ngày 06/10/2010 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định chi phí vận chuyển vật liệu đến hiện trường công trình. Giá vật liệu đến chân công trình bao gồm các chi phí như sau: Giá gốc vật liệu và các chi phí vận chuyển, bốc xếp.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!