Nam Định – Giá vật liệu tháng 5 năm 2019

1179

Ngày 03/06/2019, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 05/2019/CBGVL-LS. Về việc ban hành đơn giá vật liệu xây dựng – thiết bị bình quân tới hiện trường xây lắp tỉnh Nam Định tháng 05 năm 2019.

Đã có giá tháng 7 năm 2019 (bấm để xem)

Mức giá bình quân tối đa các loại vật liệu xây dựng – thiết bị đại diện, phổ biến đến hiện trường xây lắp tại 3 khu vực thuộc tỉnh Nam Định trong tháng 05 năm 2019 được ghi trong bảng giá vật liệu – thiết bị đến chân công trình, kèm theo công bố này.

Trong bảng giá vật liệu kèm theo công bố này có một số chủng loại vật liệu chưa có chi phí vận chuyển đến chân công trình (Có ghi chú trong bảng giá vật liệu). Chủ đầu tư căn cứ theo các quy định hiện hành để tính giá vận chuyển đến chân công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!