Quảng Bình – Giá vật liệu quý 2 năm 2020

3512

Ngày 22/7/2020, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 2435/CBLN-XD-TC. Về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình quý 2 năm 2020.

Bảng giá vật liệu do Liên Sở Xây dựng – Tài chính công bố để các chủ đầu tư tham khảo áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở cho việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sử dụng vốn nhà nước.

Chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn của Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng và điều kiện cụ thể của từng công trình để xem xét xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!