Quảng Nam – giá vật liệu quý 1 năm 2022

9216

Ngày 14/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 28/TB-SXD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quý 1 năm 2022.

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố này là giá đến chân công trình tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố hoặc giá tại nơi sản xuất tùy theo loại vật liệu xây dựng. Giá vật liệu xây dựng tại từng công trình cụ thể được xác định bằng giá tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố nơi gần công trình nhất (hoặc tại nơi sản xuất) công (+) chi phí vận chuyển theo cách tính tại các quy định hiện hành đảm bảo mức giá so sánh thấp nhất.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!