Quảng Ninh – Giá vật liệu quý 4 năm 2018

3589

Ngày 28/12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Công bố số 4867/2018/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật tư, vật liệu, máy, thiết bị xây dựng tỉnh Quảng Ninh thời điểm quý 4 năm 2018.

Những loại vật tư, vật liệu, máy, thiết bị xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với điều kiện cụ thể của từng công trình thì Chủ đầu tư căn cứ mặt bằng giá thị trường thống nhất với Sở Xây dựng nghiên cứu, xem xét công bố bổ sung.

Đối với những vật tư, vật liệu, máy, thiết bị đặc thù, chuyên ngành không phổ biến trên địa bàn tỉnh hoặc được nhập khẩu từ nước ngoài thì Chủ đầu tư căn cứ báo giá của nhà sản xuất, chứng thư thẩm định giá của các tổ chức có chức năng hợp pháp hoặc đã được áp dụng cho các công trình khác có tiêu chuẩn, quy cách chất lượng tương tự và mặt bằng giá thị trường để quyết định áp dụng sau khi được Sở Xây dựng và Sở quản lý chuyên ngành thống nhất.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!