Quy định về vùng xăng dầu

2606

Ngày 12/05/2021, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ra Quyết định số 254/PLX-QĐ-TGĐ về việc ban hành Danh mục địa bàn xăng dầu Vùng 2:

Mọi người đọc kỹ quyết định trên và lưu ý Vùng Xăng dầu khác với Vùng/Khu vực Địa lý quy định ở bảng công bố giá Nhân công và giá Ca máy nhé!