Trang chủ Tags Bảo hiểm công trình

Tag: Bảo hiểm công trình

Bàn về chi phí bảo hiểm trong xây dựng công trình (33/2004/QĐ-BTC, 53/2008/QĐ-BTC, 13994/BTC-BH)

Như mọi người đều biết phần “chi phí khác” trong bảng “Tổng mức đầu tư xây dựng công trình” có mục “chi phí bảo...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI