Trang chủ Tags HDSD Hà Giang

Tag: HDSD Hà Giang

HDSD Hà Giang: 2625/QĐ-UBND – định mức vật liệu sản xuất bê tông, vữa...

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành định mức vật liệu xây dựng đặc thù để sản xuất bê...

HDSD Hà Giang: đơn giá nhân công 1940/QĐ-UBND năm 2020.

Ngày 21/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI