Trang chủ Tags HDSD Hà Giang

Tag: HDSD Hà Giang

Đơn giá Hà Giang 2022: công ích đô thị 2101/QĐ-UBND ngày 21/11/2022.

Ngày 21/11/2022, Ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã phê duyệt Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hà Giang...

HDSD Hà Giang: đơn giá nhân công 285/QĐ-SXD năm 2022.

Ngày 02/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang đã ban hành đơn giá nhân công xây dựng theo quyết định số 285/QĐ-SXD ...

HDSD Hà Giang: 2625/QĐ-UBND – định mức vật liệu sản xuất bê tông, vữa...

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành định mức vật liệu xây dựng đặc thù để sản xuất bê...

HDSD Hà Giang: đơn giá nhân công 1940/QĐ-UBND năm 2020.

Ngày 21/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI