HDSD Hà Giang: 2625/QĐ-UBND – định mức vật liệu sản xuất bê tông, vữa sử dụng cát nghiền 31/12/2020.

2860
Chè Shan tuyết cổ thụ

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành định mức vật liệu xây dựng đặc thù để sản xuất bê tông, vữa sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo quyết định số 2625/QĐ-UBND

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 2625/QĐ-UBND để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Cách áp dụng như sau:

B1: Nhấp chuột phải vào dòng tiêu đề vữa/Thay thế vật tư (thực hiện ở cửa sổ định mức (f3) bên dưới bảng công trình):

B2: Tìm kiếm theo mã hoặc theo tên ở cửa sổ tìm kiếm/đồng ý:

B3: Bấm nút “Tính đơn giá từ định mức” để tính lại đơn giá vừa được sửa đổi:

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!