Đơn giá Hà Giang 2022: công ích đô thị 2101/QĐ-UBND ngày 21/11/2022.

2716
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ngày 21/11/2022, Ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã phê duyệt Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hà Giang theo quyết định số 2101/QĐ-UBND

Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hà Giang bao gồm 4 phần:

– Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;

– Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

– Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

– Đơn giá duy trì cây xanh đô thị.

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 2101/QĐ-UBND để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Mọi người nhanh chóng tải về sử dụng nhé:

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!