Trang chủ Tags Yên Bái

Tag: Yên Bái

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Yên Bái: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Yên Bái – giá vật liệu quý 3 năm 2022

Ngày 06/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 1509/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Yên Bái – giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 01/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 701/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Yên Bái – giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 11/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 51/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Yên Bái – giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 15/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 2417/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Yên Bái – giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 31/08/2021, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 2041/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Yên Bái – giá vật liệu tháng 8 năm 2021

Ngày 30/07/2021, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 1768/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Yên Bái – giá vật liệu tháng 7 năm 2021

Ngày 30/06/2021, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 1508/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Yên Bái – giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 31/03/2021, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 578/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Yên Bái – giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 3556/UBND-XD. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Đơn giá Yên Bái 2020: quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 01/09/2020

Ngày 01/09/2020, UBND tỉnh Yên Bái đã công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI