Trang chủ Tags Yên Bái

Tag: Yên Bái

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Yên Bái: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

HDSD Yên Bái: giá nhân công 02/QĐ-SXD; giá ca máy 11/QĐ-SXD năm 2023.

Ngày 10/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái đã công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái...

Đơn giá Yên Bái 2022: quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 28/06/2022.

Ngày 28/06/2022, UBND tỉnh Yên Bái đã công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo...

Yên Bái – giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 10/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 78/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Yên Bái – giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 05/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 2277/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Yên Bái – giá vật liệu quý 3 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)...

Ngày 06/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 2012/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng điều...

Yên Bái – giá vật liệu quý 3 (điều chỉnh, bổ sung) năm 2022

Ngày 04/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 1756/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng điều...

Yên Bái – giá vật liệu quý 3 năm 2022

Ngày 06/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 1509/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Yên Bái – giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 01/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 701/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Yên Bái – giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 11/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 51/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Yên Bái – giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 15/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 2417/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI