Yên Bái – giá vật liệu quý 4 năm 2023

5556

Ngày 06/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ban hành Công bố số 2384/SXD-KT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng quý 4 năm 2023.

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố này làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do UBND tỉnh Yên Bái quản lý.

Mức giá vật liệu trong bảng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức giá tại phụ lục số I áp dụng cho các công trình xây dựng trong phạm vi 5 km đảm bảo các điều kiện giao thông cơ giới thuận lợi so với trung tâm các khu vực. Mức giá tại phụ lục số II là giá vật liệu tại nơi sản xuất, cung ứng trên phương tiện vận chuyển của  bên mua và cung ứng tới một số địa bàn theo đăng ký tại phụ lục.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!