Dự toán F1 luôn cố gắng để giảm công sức thủ công cho người dùng. Các thao tác như chuyển đổi PC, nhóm nhân công, đơn vị… đều được tự động hóa. Các tiện ích này có thể áp dụng cho 1 hoặc nhiều công tác, theo mong muốn của người lập dự toán, dự thầu.