An Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

2042

Logo Dự toán F1Ngày 23/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 3264/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đã có giá tháng 12 năm 2018 (bấm để xem)

Sở Xây dựng công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại thời điểm tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!