Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 4 năm 2019

2352

Ngày 02/05/2019, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 131/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mức giá vật liệu xây dựng theo công bố là mức giá được lấy theo giá trung bình phổ biến trong tháng của từng loại vật liệu có cùng tiêu chuẩn kỹ thuận, quy cách tại các nơi bán tập trung hoặc nơi sản xuất, cung cấp trên địa bàn tỉnh (chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình).

Giá vật liệu đến hiện trường công trình được xác định theo hướng dẫn tại mục 2.4 của phụ lục số 4 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!