Bình Dương – Giá vật liệu tháng 10 năm 2018

2420

Logo Dự toán F1Ngày 15/11/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 3918/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 và 10 năm 2018 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình.

Đã có giá tháng 11+12 năm 2018 (bấm để xem)

Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xác định chủng loại vật liệu phù hợp về chất lượng và giá cả, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!