Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 9 năm 2019

3131

Ngày 09/10/2019, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 09/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2019 trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Giá thông báo của Sở xây dựng là giá bán của các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, khi lập dự toán xây dựng, tổ chức tư vấn cần xác định nguồn cung cấp, đơn giá vật liệu tại nguồn cung cấp, cự ly vận chuyển đến địa điểm xây dựng để đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ theo quy định.

Trường hợp dự án, công trình có sử dụng vật liệu (đặc thù) không có trong Công bố giá của Sở Xây dựng, đề nghị các tổ chức, cá nhân thông tin các nội dung liên quan đến Sở Xây dựng để kịp thời công bố.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!