Đơn giá Hà Tĩnh 2020: quyết định số 4354/QĐ-UBND ngày 22/12/2020

6126

Ngày 22/12/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh theo quyết định số 4354/QĐ-UBND.

Bộ đơn giá gồm 05 bộ:

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng công trình;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:
  • Mức lương đầu vào: giá nhân công theo quyết định 2457/QĐ-UBND ngày 03/08/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
    Giá diezel: 11.082 đ/lít
  • Giá xăng: 13.345 đ/lít
  • Giá điện: 1.864,44 đ/kWh

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 4354/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!