Hà Nam – Giá vật liệu quý 4 năm 2023

10703

Ngày 09/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 47/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý 4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố bao gồm giá vật liệu tại nguồn cung cấp (giá vật liệu trên phương tiện vận chuyển), chi phí vận chuyển bình quân đến khu vực cần công bố và các chi phí khác (nếu có). Đối với các loại vật liệu chịu ảnh hưởng cự ly vận chuyển (xi măng, gạch, cát, đất đá các loại): cự ly vận chuyển tính bình quân theo khu vực (địa bàn tỉnh chia thành 11 khu vực).

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!